Iaido

Iaido vindt haar oorsprong in het Ken-Jutsu, de klassieke zwaardkunst van de Samurai.

Het oorspronkelijke Ken-Jutsu kent voornamelijk technieken met getrokken zwaard. Bij het latere Iai-Jutsu trainde men ook het snelle ´trekken´ van het zwaard. Bijna vergelijkbaar met het klassieke duel in het wilde westen. Naarmate de noodzaak tot oorlogvoeren verdween en het dragen van zwaarden werd verboden is het meer spirituele Iai-Do ontstaan. In Iaido is de tegenstander denkbeeldig en ligt de nadruk op concentratie en het streven naar perfectie.

Iaido wordt beoefend in vastgelegde bewegingspatronen (Kata). Een Kata begint altijd met het zwaard in de schede en aan het einde van de Kata wordt het zwaard weer terug in de schede gebracht.

Een kata kent altijd vier herkenbare acties:

1. Nikitsuke – het ´trekken´ van het zwaard uit de schede
2. Kiritsuke – handelingen in de vorm van snij- en/of steektechnieken
3. Chiburi – het bloed van de kling afschudden
4. Noto – het zwaard terugbrengen in de schede

Voor, tijdens en na de Kata is de beoefenaar in opperste concentratie. Men noemt dat ´Zanshin´. Deze waakzaamheid is in een echt gevecht noodzakelijk om op alles voorbereid te kunnen zijn.

Iaido ontwikkelt de zelfzekerheid van bewegingen en lichaamscontrole. De beoefening van de Kata verhoogt tevens het concentratievermogen van de beoefenaar. Iaidoka’s zien hier een vorm van ” actieve meditatie”.

Aikido

Aikido is een Japanse verdedigingskunst waarbij een Oosters principe ‘meegeven om te overwinnen’ centraal staat. De kracht van de aanval wordt gebruikt als basis voor de verdediging. Aikido is geschikt voor mannen en vrouwen van alle leeftijden omdat in Aikido zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen spierkracht. Aikido is een ideale manier van lichamelijke ontspanning en geestelijke concentratie. Door gebruik te maken van aanvalskracht en richting weet de Aikidoka door middel van werp- of klemtechnieken de aanvaller onder controle te brengen.

Deze verdedigingskunst is voortgekomen uit de eeuwenlang beproefde technieken van de Samurai, de Japanse krijgers. Het woord Aikido bestaat uit de Japanse begrippen voor ontmoeting of evenwicht (ai), levenskracht (ki) en weg (do).

Ai – evenwicht, harmonie, in jezelf, met anderen, in alle omstandigheden.

Ki – energie, kracht, oa door optimaal gebruik van ademhaling – meer effect met minder spierkracht.

Do – de weg, door herhaling en met geduld technieken leren en verfijnen.

Aikido technieken gaan nooit in tegen de kracht en intentie van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Een ontspannen ademhaling, lichamelijke en geestelijke balans, en een goed gevoel voor ritme en timing zijn belangrijke elementen in de beoefening van aikido. Aikido is gericht op zelfverdediging en persoonlijke ontwikkeling en kent geen wedstrijden. Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van het aikido, heeft dat bepaald om te voorkomen dat door invloed van lichaamskracht en conditie de pure Aikido technieken verloren zouden gaan. Aikido wordt wel het meest complete Budo genoemd omdat het in technisch opzicht relaties heeft met alle Budo vormen, naast het oefenen van verdedigingstechnieken tegen ongewapende aanvallers, wordt er ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de traditionele oefenwapens van de Samurai: de stok (Jo) en het houten zwaard (Bokken).

Tien Shan Pai

Kung Fu, is de oudste en meest effectieve en fascinerende manier van zelfverdedigen, te noemen. Kung Fu is een traditionele Chinese gevechtskunst, een unieke stijl van het kickboksen, gebaseerd op oude Kung Fu en Karate technieken. Het doel van Kung Fu is, het geleidelijk aan trainen van je lichaam en geest om een goede gezondheid te krijgen en het leren je op een effectieve manier te verdedigen. Kung Fu is een complete zelfverdedigingskunst. Het trainen met verschillende wapens wordt enkel aangeleerd aan de gevorderde studenten die al een goede basis hebben. Kung Fu wordt al duizenden jaren beoefend door de Chinezen en is het resultaat van de wijsheid van oude Chinezen met tot doel, in hoofdzaak de militaristische (Xanda) en overlevingseisen die nodig waren in die tijd. Vele tempels in China waaronder ook de bekende Shaolin tempel, hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen en verspreiden van het Kung Fu, welke de voorloper is van alle andere stijlen van gevechtskunsten uit het oosten.

Tien Shan Pai is een noordelijke stijl van het Kung Fu waarbij de nadruk ligt op ritme, de demonstratie van kracht door krachtige klappen van de handen, het uitstromen van die kracht vanuit het hele lichaam, de coördinatie van de handen en voeten, alsmede weringen en slagen, hoge trappen en lage vegen, alsmede klem en werp technieken. Het bevat behalve de sierlijke bewegingen met lege handen en ook vormen met wapens. Tien Shan Pai als zelfverdediging wordt gekenmerkt door hoek aanvallen die zijn gekoppeld aan meerdere weringen. Als één wering mislukt, kan de tweede overnemen. Voetwerk wordt als essentieel beschouwd bij het tegengaan van aanvallen. Tien Shan-Pai richt zich op lage en snelle zijwaartse bewegingen, samen met de snelle “onverwachte” bewegingen om de tegenstander te misleiden.

Tai Ki Ken Do onze core business

Tai Ki Ken Do is een praktische Iaido-stijl ontstaan rond 1964 uit diverse stijlen uit Japan, China, Indonesië en Tibet. Grondlegger van dit zwaardsysteem is W.P. Wiersma Shihan.

W.P. Wiersma Shihan is op zeer jonge leeftijd uit Nederland vertrokken en heeft jarenlang over de hele wereld gereisd en daar zeer veel ervaring opgedaan in diverse vechtsporten en zwaardtechnieken zoals Aikido, Tien shan Pai (Kung Fu), Jiu-Jitsu (diverse stijlen) en verschillende Iaido ryu zoals Omori, Eishin en Kashima Shin Ryu Kendo. Zijn leraren waren oa. Tamura sensei, M.T. Shewan sensei en Mitsuzuka Takeshi sensei.

In Tai Ki Ken Do zijn eigenlijk de meest effectieve technieken uit de diverse stijlen gecombineerd in een levendige, directe en effectieve zwaardsdtijl. Ook de westerse technieken met zwaarden als oa de degen en rapier hebben hun invloed gehad op het systeem. Het is een frisse jonge stijl met veel variaties aan kata’s. Hoewel er hoofdzakelijk met katana en boken wordt gewerkt, komen ook andere wapens zoals de shinai, tanto, jo en wandelstok, aan bod. Ook bevat het systeem een diversiteit aan ongewapende technieken. Het omvat een breed scala aan aanvals-, verdedigings- en ontwapeningstechnieken.

Omdat een groot deel van het Tai Ki Ken Do uit de diverse Iaido Ryu afkomstig is bevat het systeem ook een grote diversiteit aan trekkingen, zowel uit Japan als uit China, Mantsjoerije en Mongolië (waar het zwaard op de rug werd gedragen). Hier ligt de grote flexibiliteit van het systeem. Doordat men niet gebonden is aan één enkel gevechtssysteem, kan men in het Tai Ki Ken Do diverse invalshoeken vinden om een gevecht tot een goed einde te brengen, zowel 1 op 1 als tegen meerdere tegenstanders tegelijk. Omdat er op verschillende manieren met het zwaard wordt omgegaan, zowel de nuki (trekking) als de chiburi (bloed afslaan) en de noto (het terug in de schede brengen van het zwaard) kan een tegenstander niet direct bepalen met welk systeem hij te maken krijgt en is het daardoor lastiger voor hem zijn strategie te bepalen.

Het systeem bestaat uit 16 Pinangs (Indisch voor Kata) en het Koningskata. Tai Ki Ken Do is het hart van de WiSuDo Bond; de core business. Momenteel zijn er drie scholen in Nederland waar er in deze zwaardstijl wordt onderwezen, Wi Su Ryu in Scheveningen, bakermat van het systeem, Shin Sei Ryu te Beuningen en Jita Kyoei te Druten.

Jiu-Jitsu

Jiu-Jitsu, Ju-Jitsu of Jioe-Jitsoe kan vertaald worden als “zachte kunst” het is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een Jiujitsuka. Jiujitsu is als Budo kunst geschikt voor jong en oud.

In het Jiu-Jitsu leer je niet alleen je te verdedigen tegen verschillende aanvallen maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals bijvoorbeeld stoten en schoppen, klemmen, drukpunten en verwurgingen.

Een vechtsport is gebonden aan regels, Jiu-Jitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruik maakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten kenmerkt juist het Jiu-Jitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert daarmee de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Het Jiu-Jitsu is een zeer technische zelfverdedigingskunst. Het oefenen van met name bepaalde subtielere technieken dient doorgaans veelvuldig herhaald te worden voordat deze technieken effectief kunnen worden toegepast. De technieken uit het Jiu-Jitsu worden in drie hoofdgroepen onderverdeeld, de Nagé Waza (werptechnieken), de Katame Waza (greep technieken) en de Ate Waza (slag-, stoot- en traptechnieken).

Judo

Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor zowel meisjes als jongens. Duizenden judoka’s beoefenen in de recreatieve sfeer met veel enthousiasme de judosport. Daarnaast is judo ook een Olympische wedstrijdsport. Wie kent onze Olympische medaillewinnaars Anton Geesink, Wim Ruska, Henk Numan, Ben Spijkers, lrene de Kok, Theo Meijer, Mark Huizinga, Claudia Zwiers en Jenny Gal niet. Veel judoka’s zijn actief in de wedstrijdsport. Zij trachten elkaar met een judoworp op de mat te werpen of hun tegenstander met behulp van een grondtechniek onder controle te krijgen. Een judoka gebruikt de kracht van zijn tegenstander om deze te overmeesteren.

Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu. Voor de pedagoog Kano was Judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode. Door Judo leer je positief omgaan met agressie. Judo is bovendien beschaafd. Zonder je tegenstander te blesseren, leer je hem of haar te overmeesteren.

Kano: “Judo kun je alleen leren door het te doen”

Neem contact op met de diverse scholen, of bezoek hun website om te ontdekken welke disciplines / stijlen in deze scholen worden gedoceerd:

WiSuRyu – Scheveningen

Shin Sei Ryu – Beuningen

Jita Kyoei – Druten